نواع جارو برقی در مارک و توان های متفاوت، بوش، ال جی، سامسونگ، پاناسونیک، فیلیپس

جارو برقی 29 محصول وجود دارد.

 جارو برقی 650 وات بوش BGL8SI59GB

جارو برقی 650 وات بوش BGL8SI59GB 

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
0 تومان
 جارو برقی 2200وات بوش BGL72294 BOSCH

جارو برقی 2200 وات بوش BGL72294

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
4,100,000 تومان
 جارو برقی 2500وات بوش BGL3A209 BOSCH

جارو برقی 2500 وات بوش BGL3A209

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,200,000 تومان
 جارو برقی 2200وات بوش BGL72234 BOSCH

جارو برقی 2200 وات بوش BGL72234

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,500,000 تومان
 جارو برقی 2500 وات بوش BSGL52531 BOSCH

جارو برقی 2500 وات بوش BSGL52531

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد.
3,150,000 تومان
 جارو برقی 1700 وات بوش BGL81800

جارو برقی 1700 وات بوش BGL81800

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی
بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
2,700,000 تومان
 جارو برقی 2000 وات بوش BGL82030

جارو برقی 2000 وات بوش BGL82030

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,500,000 تومان
 جارو برقی 700 وات بوش BSGL5PRO5 BOSCH

جارو برقی 700 وات بوش BSGL5PRO5

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,500,000 تومان
 جارو برقی 1800 وات بوش BSGL5PRO4 BOSCH

جارو برقی 1800 وات بوش BSGL5PRO4

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
4,300,000 تومان